Polityka Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności, określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych, a także zasady przechowywania, i wykorzystywania plików Cookies korzystających z usług firmy NAJNA S.C. oraz odwiedzających stronę najna.pl.

 

Definicje:

 

Postanowienia ogólne

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Firma: NAJNA S.C. z siedzibą: ul. Stefana Jaracza 6, 90-268 Łódź. NIP: 725-001-44-55 
  2. Firma przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (zwanym dalej „RODO”) oraz przepisami krajowymi uchwalonym w wykonaniu lub w związku z RODO.
  3. Firma przetwarza dane przekazywane przez Użytkowników stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Przetwarzaniu danych podlegają jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych usług oraz oferowania świadczenia usług.
  4. Ponadto w ramach korzystania z usług świadczonych przez Firmę gromadzone są również informacje o adresach IP urządzeń Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Stronę internetową, które służą jedynie analizie i weryfikacji działania strony internetowej.
  5. Strony Serwisu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Firmy przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zobowiązujemy się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione nam przez użytkowników Serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. 
  6. Pliki Cookies z których korzysta Firma zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkowników oraz innych osób odwiedzających Stronę internetową Firmy mogą być udostępnione partnerom Firmy oraz współpracującym z nim reklamodawcą lub innym podmiotom.
  7. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa.
  8. Użytkownik może w każdym czasie domagać się dostępu do przekazanych danych, ich sprostowania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się pisemnie do Firmy na adres: ul. Stefana Jaracza 6, 90-268 Łódź, lub drogą e-mailową na adres najna@najna.pl.

 

Postanowienia końcowe

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności poprzez opublikowanie zmian na Stronie internetowej.

Czym są cookies?

To niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzasz, i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz podczas przeglądania stron internetowych.

Podstawa prawna

Przepisy znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013 roku.

Typy cookie

 

Do czego wykorzystujemy cookies na naszej stronie?

Co jeśli nie chcę korzystać z ciasteczek?

Nie musisz korzystać z plików cookies. Wiedz jednak, iż pliki te wykorzystywane są w ok. 90% stron w sieci i w zdecydowanej większości sa wymagane do prawidłowego działania i zachowania pełnej funkcjonalności danej strony. Jeśli życzysz sobie wyłączyć obsługę plików cookie, możesz tego dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki.